روزهای بروجرد
دانستن یک حق است
خدایا دستم به آسمانت نمی رسد،

اما تو که دستت به زمین می رسد بلندم کن ...نوع مطلب :
برچسب ها :


جمعه بیست و دوم آذر 1392 :: نويسنده : روزهای بروجرد
چهارشنبه بیست و هشتم فروردین 1392 :: نويسنده : روزهای بروجرد
 هیچگاه، هیچگاه و هیچگاه خود را دست کم نگیرید و تحقیر نکنید، بیاد داشته باشید که خداوند پس از ساختن شما به خود تبریک گفت ...نوع مطلب :
برچسب ها :


جمعه بیست و دوم آذر 1392 :: نويسنده : روزهای بروجردنوع مطلب :
برچسب ها :


یکشنبه هفدهم شهریور 1392 :: نويسنده : روزهای بروجرد
بگذار هرچه نمی خواهند 
بگوئیم 

بگذارهرچه نمی خواهیم 
بگویند

باران که بیاید
از دست چترها
کاری بر نمی آید

ما اتفاقی هستیم
که افتاده ایم

مهرداد محمدینوع مطلب :
برچسب ها :


شنبه سی و یکم فروردین 1392 :: نويسنده : روزهای بروجرد