دانستن یک حق است
تغییر در مدیریت آموزش و پرورش بروجرد
نوشته شده توسط روزهای بروجرد در ساعت
بنا بر اخبار رسیده جمشید ابوالفتحی رییس اداره آموزش و پرورش بروجرد با فشاری که از طرف یکی از نمایندگان نزدیک به جریان به اصطلاح انحرافی وارد آمده است از  کار برکنار شده است شنیده ها حاکی از مهلت 48 ساعته برای برکناری وی به مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان است و حتی جانشین وی نیز مشخص گردیده است اخبار تکمیلی را در همین جا بخوانید.

تکمیلی: بنا بر اخبار تکمیلی جنگ قدرت در آموزش و پرورش بروجرد همچنان ادامه دارد و ظاهرا مخالفان ابوالفتحی نتوانسته‌اند وی را از ریاست پایین بکشند.